Regulamin hotelu

WARUNKI REZERWACJI

Za rezerwację gwarantowaną uznaje się rezerwację przedpłaconą.

CENTRUM DOBREGO SMAKU S.C. EWA GRYNKIEWICZ I MARCIN GRYNKIEWICZ
Nr rachunku bankowego: 94 1020 3613 0000 6302 0129 1442
Kod Swift: BPKOPLPW

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko zamawiającego / Gościa, termin pobytu oraz nr rezerwacji.

Zgodnie z przepisami z dnia 1.01.2020. w przypadku faktur VAT dla podmiotów gospodarczych prosimy o podanie pełnych danych firmy najpóźniej do dnia wpłynięcia zaliczki oraz każdorazowo przy płatności za usługi. W przeciwnym wypadku rezerwacja czy usługa jest traktowana jako indywidualna i nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na firmę należy poinformować o tym fakcie obsługę przed rozpoczęciem usługi.

Pozostała część́ należności płatna jest gotówką lub kartą kredytową w recepcji hotelu chyba, że przedpłata opiewa na pełną wartość pobytu lub potwierdzenie rezerwacji stanowi inaczej.

 1. Rezerwacja noclegów może zostać opłacona w całości w formie zadatku przelewem na rachunek bankowy operatora hotelu. Na specjalne życzenie przygotowujemy faktury proforma.
 2. Fakturę zaliczkową dla firm wystawiamy po uprzednim zgłoszeniu danych rejestrowych firmy na adres e-mail kontakt@krainajezior.com.pl lub telefonicznie 500 003 602. Prosimy o przesłanie pełnych danych wraz z numerem NIP przed zaksięgowaniem wpłaty.
 3. Za rezerwację gwarantowaną uznaje się rezerwację przedpłaconą (wysokość wpłaty to minimum 40% kosztów całego pobytu, lecz nie mniej niż koszt pierwszej doby).
 4. W celu zagwarantowania rezerwacji prosimy o dokonanie wpłaty zadatku (przedpłaty gwarancyjnej) w wysokości …… PLN do 3 dni od złożenia rezerwacji … .05.2023 na podane konto złotówkowe operatora hotelu.
 5. W przypadku faktur VAT dla podmiotów gospodarczych prosimy o podanie pełnych danych firmy najpóźniej do dnia wpłynięcia zaliczki.
 6. W przypadku braku potwierdzenia przez Państwa wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja może zostać anulowana.

 

WARUNKI ANULACJI

 1. Warunkiem koniecznym do anulowania rezerwacji jest wysłanie maila z postanowieniem rezygnacji ze skrzynki pocztowej, z której dokonywana była rezerwacja. Recepcja lub dział rezerwacji potwierdzi otrzymanie rezygnacji drogą mailową.
 2. Rezerwacja gwarantowana (przedpłacona) ważna jest do godziny 12:00 dnia następującego po dniu przyjazdu.
 3. Rezerwacja niezagwarantowana w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji jest ważna do godziny 15:00 w dniu przyjazdu. Hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji niegwarantowanej po wcześniejszym poinformowaniu Gościa.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Śniadanie serwujemy w godzinach: 7:00 – 10:00. W weekendy 8:00-11:00.
 2. Restauracja Kraina Jezior otwarta jest we wtorki 12:00-19:00, środy, czwartki 12:00-20:00, piątek i sobotę 12:00-23:00, w niedzielę 12:00-21:00.
 3. Pokoje są wyposażone w klimatyzację.
 4. W miesiącach letnich istnieje możliwość wynajęcia rowerów.
 5. Internet w wersji podstawowej jest dostępny w całym obiekcie i jest bezpłatny
 6. Parking – bezpłatny dla Gości hotelu.

 

REGULAMIN HOTELU

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 2. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Pokój może zostać zajęty dopiero po dopełnieniu w recepcji formalności meldunkowych.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobach przebywających na terenie obieku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 6. Przyjazd z pupilem należy zgłosić w trakcie dokonywania rezerwacji.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji rezerwacji jeśli istnieje taka możliwość, zmianę miejsca zakwaterowania, w przypadku gdy Gość nie zgłosił wcześniej faktu przyjazdu z pupilem.
 8. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność finansową ponosi właściciel.
 9. Najmując pokój hotelowy Gość określa czas trwania swojego pobytu w hotelu, a w przypadku braku takiego określenia, przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Pokoje hotelowe wynajmowane są na zadeklarowany okres. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłosić w recepcji do godziny 7:00 w dniu wyjazdu. Na życzenie Państwa postaramy się spełnić w miarę wolnych miejsc, jednak hotel nie jest zobowiązany do przedłużenia pobytu. Każda rozpoczęta godzina po godzinie 12:00: opłata za całą doby.
 11. Opłatę za nocleg pobiera się z góry tj. w dniu przyjazdu.
 12.  Za rezygnację z usługi hotelowej przed wyznaczonym terminem należność nie podlega zwrotowi.
 13. Płatność za usługi dodatkowe świadczone na terenie hotelu pobierana jest gotówką lub kartą kredytową.
 14. Recepcjonista ma prawo prosić Gościa hotelowego o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe , w przypadku gdy rachunek ten przekracza 1000 PLN.
 15. Odwiedziny Gości niezameldowanych w Hotelu w pokojach hotelowych mogą odbywać się od godziny 10:00 do godziny 22.00.
 16. W przypadku uwag dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 17. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z Państwa winy lub z winy odwiedzających Państwa osób. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelową o zauważonych nieprawidłowościach.
 18. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 19. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 21. Gość hotelowy nie jest upoważniony do przekazywania zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. W tygodniu w hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 23. Hotel w weekendy nie zapewnia ciszy nocnej.
 24. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 25. Na terenie całego hotelu obowiązuje zakaz palenia. Zakaz ten dotyczy zarówno pokoi hotelowych jak i innych miejsc ogólnodostępnych. W razie nie zastosowania się do w/w zakazu Gość obciążony będzie karą pieniężną w wysokości 1000 zł za ozonowanie pokoju oraz kosztami interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO.
 26. Każdorazowo opuszczając pokój prosimy upewnić się, że drzwi są zamknięte.
 27. Gość hotelowy zobowiązany jest przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności: nie wrzucać zapałek oraz niedopałków do kosza na śmieci, nie przechowywać w pokojach hotelowych płynów łatwopalnych, nie palić tytoniu, a w razie powstania pożaru zawiadomić natychmiast personel hotelowy.
 28. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 29. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 2 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazana na cele publiczne lub społeczne.

 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Życzymy udanego pobytu.
Recepcja Krainy Jezior